معنی و ترجمه کلمه رویه درون برنامه اى به انگلیسی رویه درون برنامه اى یعنی چه

رویه درون برنامه اى

inline procedure

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها