معنی و ترجمه کلمه رویه یا دیواره متحرک چوبى به انگلیسی رویه یا دیواره متحرک چوبى یعنی چه

رویه یا دیواره متحرک چوبى

tambour

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها