معنی و ترجمه کلمه رویى به انگلیسی رویى یعنی چه

رویى

acrotic
o'er
over
skin deep
zincoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها