معنی و ترجمه کلمه رو بردارى کردن به انگلیسی رو بردارى کردن یعنی چه

رو بردارى کردن

dump

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها