معنی و ترجمه کلمه رو بردارى به انگلیسی رو بردارى یعنی چه

رو بردارى

dumping

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها