معنی و ترجمه کلمه رو بزوال گذاردن به انگلیسی رو بزوال گذاردن یعنی چه

رو بزوال گذاردن

decline

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها