معنی و ترجمه کلمه رو به انحطاط به انگلیسی رو به انحطاط یعنی چه

رو به انحطاط

decadent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها