معنی و ترجمه کلمه رو به تعالى نهادن به انگلیسی رو به تعالى نهادن یعنی چه

رو به تعالى نهادن

uplift

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها