معنی و ترجمه کلمه رو به رو دشنام دادن به انگلیسی رو به رو دشنام دادن یعنی چه

رو به رو دشنام دادن

affront

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها