معنی و ترجمه کلمه رو به رو شدن با به انگلیسی رو به رو شدن با یعنی چه

رو به رو شدن با

confront

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها