معنی و ترجمه کلمه رو به رو به انگلیسی رو به رو یعنی چه

رو به رو

adverse
afront
head on
opposed
opposite
vis a vis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها