معنی و ترجمه کلمه رو به فساد به انگلیسی رو به فساد یعنی چه

رو به فساد

rotten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها