معنی و ترجمه کلمه رو دماغى به انگلیسی رو دماغى یعنی چه

رو دماغى

nosepiece

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها