معنی و ترجمه کلمه رو نشینى به انگلیسی رو نشینى یعنی چه

رو نشینى

adsorption

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها