معنی و ترجمه کلمه رژیم گرفتن به انگلیسی رژیم گرفتن یعنی چه

رژیم گرفتن

diet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها