معنی و ترجمه کلمه رکود اقتصادى به انگلیسی رکود اقتصادى یعنی چه

رکود اقتصادى

downturn

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها