معنی و ترجمه کلمه رکود به انگلیسی رکود یعنی چه

رکود

dormancy
inaction
inactivity
latency
shake out
slump
stagnancy
stagnation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها