معنی و ترجمه کلمه رک نگاه کردن به انگلیسی رک نگاه کردن یعنی چه

رک نگاه کردن

stare

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها