معنی و ترجمه کلمه رگبارى به انگلیسی رگبارى یعنی چه

رگبارى

showery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها