معنی و ترجمه کلمه رگبار به انگلیسی رگبار یعنی چه

رگبار

cloudburst
meteor shower
meteoric shower
shower
spate
volley

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها