معنی و ترجمه کلمه رگزنى به انگلیسی رگزنى یعنی چه

رگزنى

bloodletting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها