معنی و ترجمه کلمه رگه دار به انگلیسی رگه دار یعنی چه

رگه دار

streaky
veiny

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها