معنی و ترجمه کلمه رگه معدن به انگلیسی رگه معدن یعنی چه

رگه معدن

lode
shoot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها