معنی و ترجمه کلمه رگ بال به انگلیسی رگ بال یعنی چه

رگ بال

nervure

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها