معنی و ترجمه کلمه رگ برگ شدگى به انگلیسی رگ برگ شدگى یعنی چه

رگ برگ شدگى

sprain

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها