معنی و ترجمه کلمه رگ و پى به انگلیسی رگ و پى یعنی چه

رگ و پى

nervation
sinew

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها