معنی و ترجمه کلمه ریاست شهردارى به انگلیسی ریاست شهردارى یعنی چه

ریاست شهردارى

mayorship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها