معنی و ترجمه کلمه ریاست کردن به انگلیسی ریاست کردن یعنی چه

ریاست کردن

chairman
matronize
superintend

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها