معنی و ترجمه کلمه ریاست به انگلیسی ریاست یعنی چه

ریاست

chairmanship
directorship
generalship
headship
managerial
presidency
principalship
superintendence
superintendency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها