معنی و ترجمه کلمه ریاضت به انگلیسی ریاضت یعنی چه

ریاضت

abstinence
ascesis
askesis
austerity
mortification
penance
yoga
yogic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها