معنی و ترجمه کلمه ریاکارانه به انگلیسی ریاکارانه یعنی چه

ریاکارانه

pharisaic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها