معنی و ترجمه کلمه ریاکارى به انگلیسی ریاکارى یعنی چه

ریاکارى

hypocrisy
hyporisy
sham

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها