معنی و ترجمه کلمه ریختن به انگلیسی ریختن یعنی چه

ریختن

affuse
besprinkle
bestrew
birl
disembogue
disgorge
dust
found
infuse
infusion
lave
pour
shed
skink
splash
strew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها