معنی و ترجمه کلمه ریخته گرى به انگلیسی ریخته گرى یعنی چه

ریخته گرى

casting
found
foundry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها