معنی و ترجمه کلمه ریخته به انگلیسی ریخته یعنی چه

ریخته

besprent
molten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها