معنی و ترجمه کلمه ریخت تپش به انگلیسی ریخت تپش یعنی چه

ریخت تپش

pulse shape

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها