معنی و ترجمه کلمه ریخت شناسى به انگلیسی ریخت شناسى یعنی چه

ریخت شناسى

morphology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها