معنی و ترجمه کلمه ریزشگاه به انگلیسی ریزشگاه یعنی چه

ریزشگاه

outfall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها