معنی و ترجمه کلمه ریزش خاک کوه کنار جاده به انگلیسی ریزش خاک کوه کنار جاده یعنی چه

ریزش خاک کوه کنار جاده

landslide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها