معنی و ترجمه کلمه ریزش درونى به انگلیسی ریزش درونى یعنی چه

ریزش درونى

inflow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها