معنی و ترجمه کلمه ریزش به انگلیسی ریزش یعنی چه

ریزش

abscission
afflux
affusion
catarrh
coryza
defluxion
diffusion
disembogue
downfall
effusion
flux
gush
income
influx
infusion
inset
intinction
outflow
perfusion
pour
rheumatism
slide
slump
spill
spray

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها