معنی و ترجمه کلمه ریزنگار به انگلیسی ریزنگار یعنی چه

ریزنگار

micrograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها