معنی و ترجمه کلمه ریزه کارى به انگلیسی ریزه کارى یعنی چه

ریزه کارى

elegance
fal lal
intricacy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها