معنی و ترجمه کلمه ریزى به انگلیسی ریزى یعنی چه

ریزى

tininess

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها