معنی و ترجمه کلمه ریز انگل به انگلیسی ریز انگل یعنی چه

ریز انگل

microparasite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها