معنی و ترجمه کلمه ریز برنامه نویسى به انگلیسی ریز برنامه نویسى یعنی چه

ریز برنامه نویسى

microprograming

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها