معنی و ترجمه کلمه ریز سازى به انگلیسی ریز سازى یعنی چه

ریز سازى

atomization
microminiaturization

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها