معنی و ترجمه کلمه ریز سنجى به انگلیسی ریز سنجى یعنی چه

ریز سنجى

micrometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها