معنی و ترجمه کلمه ریز عکس به انگلیسی ریز عکس یعنی چه

ریز عکس

microphotograph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها