معنی و ترجمه کلمه ریز فیش به انگلیسی ریز فیش یعنی چه

ریز فیش

microfiche

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها